SPF - Österlen

Maila oss här

Hemsidan uppdaterad

2020-02-10


    Ordf. Gert Andersson

   V. Ordf. Gull-Britt Olsson

 Sekr. Anta Mundt-Petersen

Ledamot. Per Hellsvik

 

    Kassör. Per Mårtensson

 

     V. Kassör Bosse Lasson

 

 

 Ledamot. Bo-Eskil Nilsson

 

Ersättare.

Marianne Hagström

Ersättare.

Lena Härstedt