SPF - Österlen

Maila oss här

Hemsidan uppdaterad

2020-04-14


                                                                                                                   


                                                                                                             

                                                            V. ordf. Anders Lasson

                            Ersättare Linda Sunnanväder

                                                  

    Ordf. Gull-Britt Olsson

 Sekr. Anita Mundt-Petersen

Ledamot. Per Hellsvik

 

    Kassör. Per Mårtensson

 

     V. Kassör Bosse Lasson

Ersättare.

Lena Härstedt 

 

 

 Ledamot. Bo-Eskil Nilsson