SPF - Österlen

Maila oss här

Hemsidan uppdaterad

2020-03-24


    Ordf. Gull-Britt Olsson

 Sekr. Anita Mundt-Petersen

Ledamot. Per Hellsvik

 

    Kassör. Per Mårtensson

 

     V. Kassör Bosse Lasson

Ersättare.

Lena Härstedt 

 

 

 Ledamot. Bo-Eskil Nilsson